Sezení jsou možností pro osobní rozvoj a realizaci vašeho potenciálu ve vašem životě. To, jak bude sezení probíhat, závisí plně na vás, vašem založení a vašem záměru. Ač vycházím z celé řady tradičních i moderních technik (meditativní spočinutí v přitomném okamžiku, NLP, terapie zaměřené na tělo, konstelační techniky, gestalt terapie, léčení traumatu), vždy vycházím z konkrétních potřeb přítomného okamžiku a poskytuji takový druh podpory, který vám umožní setkat se s tím, co je třeba. Mou úlohou je zůstat přítomný s čímkoli, co se objeví, dát tomu prostor, aby se to mohlo ukázat v pravém světle a abychom to mohli integrovat. Pomocí rozhovoru, otázek a práce s tělem se učíte chápat, že všechny zdroje nesete v sobě. Učíte se s nimi vědoměji spojovat a využívat je v běžném životě. Pro vás je to možnost vidět sami sebe pravdivě a láskyplně. Učíte se přijímat sebe sama takoví, jací jste, vidět svá životní témata z mnoha úhlů pohledu, nacházet nové možnosti, jak čelit náročným životním situacím. Běžnými tématy je léčení traumatických situací, strachů, napětí a jiných náročných emocí, léčení vnitřních konfliktů a integrace potlačených částí, léčení psychosomatických problémů (nemoci, chronické bolesti a napětí v těle), řešení témat, která se vynořují v našich vztazích, hledání naplnění a seberealizace ve vlastním životě, osobní a duchovní rozvoj.

Leave A Response

* Denotes Required Field