Krok 2 – Klíč ke svobodě a zodpovědnosti

Neexistují žádná omezení.

Pokud bych měl mezi sedmi principy vybrat jeden, který je nejméně chápán a všemožně překrucován, tohle by byl jasný favorit. V určitých kruzích máme sklony dlouze povídat o tom, jak je všechno možné změnit pouhou myšlenkou, a přitom často neumíme ani shodit pár nadbytečných kil. Nevím, jak vy, ale já se zatím ještě v kočku proměnit nedovedu. Možná, kdybych se trochu víc soustředil? Kdybych tomu opravdu, ale opravdu věřil? Možná. Tomu ale dnešní povídání věnovat nechci.

V mých snech je opravdu možné všechno. Cokoli jsem schopný si představit, se může zhmotnit, a zatím jsem v tomhle ohledu na hranice vlastní představivosti nenarazil. Když se však probudím, vstupuji do reality, kde funguje spousta pravidel, která mohu ovlivnit jen stěží. Možná – tahle myšlenka se mi líbí – je to prostě a jednoduše tím, že tuhle realitu sdílím se spoustou dalších bytostí, s nimiž jsme se v určitém slova smyslu na těchto pravidlech dohodli – a abych mohl ta pravidla měnit, potřeboval bych velmi silný vliv pro to, abych ostatní přesvědčil. To se v historii mnohokrát stalo – dříve například lidé nevěřili, že stroje mohou létat, dokud někdo úspěšně nezkonstruoval první funkční letadlo. Dnes už je to pro nás běžné. Jak se říká – když jsou si všichni jistí tím, že něco nejde, najde se nějaký hlupák, který to nebude vědět a udělá to. Musím ale přiznat barvu – zda jsou takhle volitelná všechna pravidla, nevím. A jak se pokusím dále vysvětlit, není to pro mě až tak důležité.

freedom

Neexistují žádná omezení. Tahle věta pro mě má mnohem hlubší význam než jen pubertální zvolání „můžu si dělat, co chci!“ Jak se vlastně něco stane „omezením“? Předně, musím to začít jako omezení vnímat. Zeď, která si jen tak někde stojí, není omezením až do doby, dokud se nerozhodnu dostat se za ní. A ani pak není omezením – je jen součástí mé cesty na druhou stranu. Pokud z ní učiním své omezení, je to moje volba. Samozřejmě – zrovna teď a tady nedokážeme všechno. Ale příliš jsme si zvykli říkat „To není možné!“ namísto „Zatím ještě nevím, jak to provést.“ Ano, nejsme superhrdinové a máme jistě své hranice, o těch však nemůžeme nic říct, dokud k nim skutečně nedorazíme.

Naším hlavním omezením je náš omezený způsob vnímání sebe sama. Jak krásně popisuje Richard Lang v knížce Bezhlavá cesta, zvykli jsme si identifikovat se s pohledem na sebe sama z určité vzdálenosti. Považujeme se za osobu s určitými vlastnostmi a určitou tváří. Když se však přiblížíme, vidíme místo toho buňky, molekuly, atomy, částice… To vše jsme také my. Když se naopak oddálíme, vidíme město, stát, kontinent, Zemi, Sluneční soustavu… I to jsme my. Naše existence je stejně tak závislá na Slunci jako na našem srdci. Považujeme-li srdce za součást sebe sama, neměli bychom tedy stejně vnímat i Slunce? To, kým jsme, je tedy závislé na vzdálenosti, z jaké se díváme! A kým jsme, když se podíváme z nulové vzdálenosti?

Když se na sebe podíváme z nulové vzdálenosti, přestáváme rozlišovat mezi sebou a vnějším světem. Jsme prázdným prostorem pro cokoli, co zrovna vnější svět přináší. Cítíme se s ním nedílně propojeni, uvědomujeme si nekonečnou síť vztahů, v níž má vše ve světě své místo a vše se navzájem ovlivňuje. Víme, že skrze tuhle síť se jakákoli změna v nás projeví na celém vesmíru, a změny ve vesmíru se naopak zase vepíšou do nás. To s sebou nese nejen velkou svobodu, ale i přirozenou zodpovědnost. Začínáme přemýšlet systémově – ekologicky – dbáme na to, aby změny, které provedeme, přinesly prospěch nejen částem, ale i celému celku, aby vycházely z vnitřní i vnější celistvosti.

Porozumíme-li skutečnému významu principu „Neexistují žádná omezení“, objevíme tak svou skutečnou svobodu. Nebudeme už muset bojovat proti domnělým omezením, nebudeme muset dogmaticky popírat žádný vnější soubor pravidel a stát se tak jeho převráceným obrazem. Pochopíme, že to my sami se rozhodujeme, zda z něčeho učiníme omezení, či zda budeme věrni svému záměru a podíváme se na svět tvůrčíma očima. Možná si pak všimneme, že nás celý svět vlastně podporuje a život nám posílá samé dary.

Jak žít podle principu “Neexistují žádná omezení”? Zaregistrujte se a získejte tak pracovní list plný praktických námětů a nástrojů, pomocí kterých můžete tento princip ve svém životě více aktivovat!

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

Leave A Response

* Denotes Required Field